Volksraad Verkiesing Kommissie

 

VVK Finansies

Die VVK is 'n liggaam wat in totaliteit vir sy fondse afhanklik is van skenking-bydraes deur sy begunstigdes; synde lede van ons volk wat ons reg op selfbeskikking op wetlike wyse opeis.

Die Kommissie se vordering met sy taak is derhalwe onderhewig aan u samewerking in hierdie verband. By voorbaat dank vir u bydrae tot ons vryheid! Bank Besonderhede
Instansie: Standard Bank
Rek naam: Volksraad Verkiesing Kommissie
Rek no: 01 828 954 1
Tak: Lynnwoodrif
Takkode: 01-24-45


Debietordervorm