Volksraad Verkiesing Kommissie

 

 

Grondopname-proses

 

Dit is alombekend dat ‘n deel van die Boere-Afrikanervolk teen hulle wil in die huidige Suid-Afrikaanse eenheidstaat ingeforseer is. Diegene kon egter tot dusver nie daarin slaag om ‘n gekonsentreerde vryheidsveldtog te voer nie, in die lig van meningsverskille oor verskeie aspekte van die vryheidsvraagstuk.

Die VVK het sedert sy ontstaan die standpunt gehandhaaf dat daardie verskille op volksdemokratiese wyse bygelê moet word, soos wat dit tydens ons vorige vryheidstryde gedoen was. Insgelyks was dit ook van die begin af ons standpunt dat die volk self in die finale instansie ‘n meerderheidsbesluit sal moet neem, wat die ligging van ons volgende vrye Republiek betref.

Sodanige grondgebied sal deur die volk self beset, bewoon en bewerk moet word; en die grootte daarvan sal in verhouding moet wees met die getal van volksgenote wat in die eerste plek aandring op vryheid in ‘n onafhanklike staat.

Die Volksraad is tans besig met 'n regsproses teen die Regering van Suid-Afrika; en teen daardie agtergrond is dit belangrik dat bevestiging vanuit die volk ontvang word betreffende watter grondgebied reeds aan ons mense behoort met kaart en transport. Uiteindelik sal die volk self, by wyse van volksvergaderings en na gelang van omstandighede, besluit watter grondgebied ons opeis. Ten einde Volksraad en volksvergaderings op daardie stadium in staat te stel om ingeligte keuses uit te oefen, het die VVK besluit om ‘n grond-opname veldtog te loods. Al diegene wat op die volkskieserslys geregistreer is; wat eiendomsreg oor enige vaste eiendom beskik; en begerig is dat daardie eiendom by ‘n toekomstige onafhanklike staat ingeskakel moet wees, word geleentheid gebied om ‘n opgawe van sulke eiendom by die VVK in te dien deur 'n "Vorm 16" in te vul; wat hier voltooi kan word.

 

TELLER VAN GRONDGEBIED TOT OP HEDE INGESKAKEL

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

AANTAL

DATUM

TIPE EIENDOM

GROOTTE

DISTRIK

STREEK

1.

2012/10/05

Erf

0,13ha.

Port Edward

Natal

2.

2012/10/07

Plaas

2295,2ha.

Olifantshoek

Noord-kaap

3.

2012/10/08

Plaas

500ha.

Middelburg

Oos-Tvl

4.

2012/10/09

Hoewe

21ha.

Cullinan

Noord Tvl

5.

2012/10/09

Erf

0,22ha.

St. Helena

Weskaap

6.

2012/10/09

Plaas

100ha.

Secunda

Hoëveld

7.

2012/10/09

Erf

0,15ha.

PTA / Oos

Noord Tvl

8.

2012/10/10

Erf

0,26ha.

Springs

Witwatersrand

9.

2012/10/10

Erf

0,05ha.

Springs

Witwatersrand

10.

2012/10/10

Erf

0,11ha.

Vanderkloof

Noord-Kaap

11.

2012/10/11

Erf

0,08ha.

Vanderkloof

Noord-Kaap

12.

2012/10/11

Hoewe

21ha.

Bronkhorstspruit

Noord Tvl

13.

2012/10/12

Erf

0,02ha.

PTA / Oos

Noord Tvl

14.

2012/10/14

Plaas

55,74ha.

Heilbron

N-Vrystaat

15.

2012/10/08

Erf

0,02ha.

PTA / Noord

Noord Tvl

16.

2012/10/16

Hoewe

3,99ha.

Warmbad

Noord Tvl

17.

2012/10/16

Hoewe

29,46ha.

Warmbad

Noord Tvl

18.

2012/10/16

Erf

0,2ha.

Olifantshoek

Noord-Kaap

19.

2012/10/17

Plaas

840ha.

Vryheid

Oos Tvl

20.

2012/10/17

Hoewe

4,4ha.

Vryheid

Oos Tvl

21.

2012/10/17

Erf

0,12ha.

PTA / Sentraal

Noord Tvl

22.

2012/10/13

Erf

0,09ha.

George

Weskaap

23.

2012/10/23

Erf

0,1ha.

Kemptonpark

Witwatersrand

24.

2012/10/18

Erf

0,12ha.

PTA / Noord

Noord Tvl

25.

2012/10/22

Erf

0,3ha.

Nylstroom

Noord Tvl

26.

2012/10/19

Plaas

500ha.

Vryburg

Noord-Kaap

27.

2012/10/19

Plaas

1130ha.

Vryburg

Noord-Kaap

28.

2012/10/19

Hoewe

19ha.

Vryburg

Noord-Kaap

29.

2012/10/22

Hoewe

21ha.

Rayton

Noord Tvl

30.

2012/10/20

Hoewe

2ha.

Rustenburg

Wes Tvl

31.

2012/10/24

Plaas

675ha.

Potgietersrus

Verre N-Tvl

32.

2012/10/29

Erf

0,05ha.

Springs

Witwatersrand

33.

2012/10/30

Erf

0,2ha.

PTA / Oos

Noord Tvl

34.

2012/10/31

Erf

0,11ha.

Potchefstroom

Wes Tvl

35.

2012/10/31

Hoewe

10,45ha.

Hartbeespoort

Wes Tvl

36.

2012/10/31

Erf

0,45ha.

Nieuwoudtville

Noord-Kaap

37.

2012/10/31

Hoewe

1,56ha.

Vanrhynsdopr

Noord-Kaap

39.

2012/11/01

Hoewe

16,8ha.

Rustenburg

Wes Tvl

40.

2012/11/01

Erf

0,1ha.

Kemptonpark

Witwatersrand

41.

2012/11/01

Erf

0,04ha.

PTA / Noord

Noord Tvl

42.

2012/10/31

Erf

0,1ha.

PTA / Moot

Noord Tvl

43.

2012/11/01

Erf

0,66ha.

Beaufort-Wes

Karoo

44.

2012/10/31

Plaas

216ha.

Duiwelskloof

Verre N-Tvl

45.

2012/10/31

Erf

0,24ha.

Ramsgate

Natal

46.

2012/11/02

Plaas

147,24ha.

Machadodorp

Oos Tvl

47.

2012/11/02

Plaas

221,29ha.

Machadodorp

Oos Tvl

48.

2012/11/02

Plaas

342,61ha.

Belfast

Oos Tvl

49.

2012/11/05

Erf

0,09ha.

Vanderkloof

Noord-Kaap

50.

2012/11/05

Plaas

560ha.

Vaalwater

Noord Tvl

51.

2012/11/05

Erf

0,05ha.

PTA / Noord

Noord Tvl

52.

2012/11/06

Erf

0,12ha.

Pietersburg

Verre N-Tvl

53.

2012/11/07

Plaas

272,76ha.

Sabie

Oos Tvl

54.

2012/11/07

Hoewe

3,98ha.

Heidelberg

Oos Tvl

55.

2012/11/06

Plaas

107ha.

Bethlehem

O-Vrystaat

56.

2012/11/10

Plaas

800ha.

Vanrhynsdorp

Weskus

57.

2012/11/07

Hoewe

17,18ha.

Roodepoort

Witwatersrand

58.

2012/11/12

Plaas

1014ha.

Dordrecht

Oos-Kaap

59.

2012/11/12

Plaas

1148ha.

Lady Grey

Oos-Kaap

60.

2012/11/12

Plaas

685ha.

Lady Grey

Oos-Kaap

61.

2012/11/12

Plaas

855ha.

Lady Grey

Oos-Kaap

62.

2012/11/03

Hoewe

21ha.

Warmbad

Noord Tvl

63.

2012/11/04

Erf

0,09ha.

PTA / Noord

Noord Tvl

64.

2012/11/01

Erf

0,06ha.

PTA / Noord

Noord Tvl

65.

2012/10/16

Plaas

263,3ha.

Schweizer-Reneke

Wes Tvl

66.

2012/10/16

Hoewe

10,09ha.

Brits

Wes Tvl

67.

2012/11/12

Erf

0,02ha.

Potchefstroom

Wes Tvl

68.

2012/11/13

Erf

0,25ha.

PTA / Noord

Noord Tvl

69.

2012/11/13

Plaas

512ha.

PTA / Noord

Noord Tvl

70.

2012/11/15

Hoewe

36ha.

Nigel

Hoëveld

71.

2012/11/11

Erf

0,08ha.

Fouriesburg

O-Vrystaat

72.

2012/11/21

Hoewe

22,7ha.

Potgietersrus

Verre N-Tvl

73.

2012/11/21

Plaas

40866ha.

Fraserburg

Karoo

74.

2012/11/23

Erf

0,21ha.

Lydenburg

Oos Tvl

75.

2012/11/23

Erf

0,2ha.

Lydenburg

Oos Tvl

76.

2012/11/23

Erf

0,12ha.

Lydenburg

Oos Tvl

77.

2012/11/22

Hoewe

21ha.

Naboomspruit

Noord Tvl

78.

2012/11/26

Plaas

112,65ha.

Zeerust

Wes Tvl

79.

2012/11/27

Erf

0,09ha.

PTA / Oos

Noord Tvl

80.

2012/11/27

Hoewe

18ha.

Zeerust

Wes Tvl

81.

2012/11/29

Erf

0,1ha.

Brakpan

Witwatersrand

82.

2012/11/29

Plaas

76ha.

Zeerust

Wes Tvl

83.

2012/11/29

Erf

0,1ha.

Benoni

Witwatersrand

84.

2012/11/28

Plaas

109ha.

Zeerust

Wes Tvl

85.

2012/11/28

Hoewe

30ha.

Zeerust

Wes Tvl

86.

2012/11/29

Hoewe

2,83ha.

Bapsfontein

Witwatersrand

87.

2012/11/29

Hoewe

2,83ha.

Bapsfontein

Witwatersrand

88.

2012/12/10

Plaas

4367ha.

Carnarvon

Karoo

89.

2012/12/22

Plaas

6899,9ha.

Hopetown

Noord-Kaap

90.

2013/01/17

Hoewe

1ha.

Roodepoort

Witwatersrand

91.

2013/01/10

Hoewe

21,21ha.

Warmbad

Noord Tvl

92.

2013/01/10

Hoewe

1,06ha.

Warmbad

Noord Tvl

93.

2013/01/22

Hoewe

8,54ha.

Brits

Wes Tvl

94.

2013/01/18

Plaas

134,62ha.

Rustenburg

Wes Tvl

95.

2012/10/30

Erf

0,06ha.

Kaapstad

Weskaap

96.

2012/10/30

Erf

0,07ha.

Kaapstad

Weskaap

97.

2013/01/17

Erf

0,06ha.

Johannesburg

Witwatersrand

98.

2013/01/29

Hoewe

8,95ha.

Pietersburg

Verre N-Tvl

99.

2013/01/24

Erf

0,35ha.

Klerksdorp

Wes Tvl

100.

2013/02/02

Plaas

143,38ha.

Clanwilliam

Weskus

101.

2013/01/29

Hoewe

22ha.

Bronkhorstpsrpuit

Noord Tvl

102.

2013/02/05

Hoewe

22ha.

Touwsrivier

Weskaap

103.

2013/02/12

Hoewe

28ha.

Tzaneen

Verre N-Tvl

104.

2013/01/17

Erf

0,08ha.

Stilbaai

Weskaap

105.

2013/02/18

Plaas

175ha.

Schweizer-Reneke

Wes Tvl

106.

2013/02/21

Plaas

1940ha.

Kathu

Noord-Kaap

107.

2012/11/16

Plaas

3800ha.

Olifantshoek

Noord-Kaap

108.

2012/11/16

Plaas

900ha.

Olifantshoek

Noord-Kaap

109.

2013/02/25

Plaas

460ha.

Olifantshoek

Noord-Kaap

110.

2013/03/17

Plaas

8594,78ha.

Prins Albert

Weskaap

111.

2013/03/05

Plaas

34,61ha.

Zeerust

Wes Tvl

112.

2013/02/26

Plaas

174,89ha.

Zeerust

Wes Tvl

113.

2013/04/05

Plaas

404ha.

Makwassie

Wes Tvl

114.

2013/04/08

Erf

0,2ha.

PTA / Noord

Noord Tvl

115.

2013/04/01

Erf

0,15ha.

Kemptonpark

Witwatersrand

116.

2013/04/16

Erf

0,24ha.

PTA / Moot

Noord Tvl

117.

2013/04/16

Erf

0,12ha.

Kemptonpark

Witwatersrand

118.

2013/04/16

Erf

0,12ha.

Vaaldam

N-Vrystaat

119.

2013/04/16

Erf

0,09ha.

Verwoerdburg

Noord Tvl

120.

2013/04/16

Erf

0,09ha.

Witbank

Hoëveld

121.

2013/04/16

Hoewe

3,5ha.

Delmas

Hoëveld

122.

2013/04/16

Erf

0,09ha.

Bitterfontein

Weskus

123.

2013/04/16

Hoewe

4,5ha.

Witbank

Hoëveld

124.

2013/04/17

Erf

0,2ha.

Phalaborwa

Verre N-Tvl

125.

2013/04/17

Plaas

278,65ha.

Postmasburg

Noord-Kaap

126.

2013/04/17

Plaas

1547,68ha..

Griekwastad

Noord-Kaap

127.

2013/04/17

Plaas

1361,25ha.

Griekwastad

Noord-Kaap

128.

2013/04/17

Erf

0,11ha.

Colesberg

Karoo

129.

2013/04/18

Erf

0,08ha.

Vanrhynsdorp

Weskus

130.

2013/04/18

Plaas

1807ha.

Vryburg

Noord-Kaap

131.

2013/04/21

Erf

0,13ha.

Plettenbergbaai

Weskaap

132.

2013/04/23

Erf

0,15ha.

Klerksdorp

Wes Tvl

133.

2013/04/22

Erf

0,1ha.

Pretoria

Noord Tvl

134.

2013/02/14

Plaas

42ha.

Warmbad

Noord Tvl

135.

2013/04/25

Plaas

597,95ha.

Smithfield

Transoranje

136.

2013/04/25

Plaas

247,72ha.

Smithfield

Transoranje

137.

2013/04/25

Erf

0,02ha.

Wolmaransstad

Wes Tvl

138.

2013/04/29

Erf

0,14ha.

Nelspruit

Oos Tvl

139.

2013/04/30

Erf

0,12ha.

Komatipoort

Oos Tvl

140.

2013/04/18

Plaas

45,14ha.

Rayton

Noord Tvl

141.

2013/04/29

Erf

0,9ha.

PTA / Oos

Noord Tvl

142.

2013/04/30

Erf

0,38ha.

Carolina

Oos Tvl

143.

2013/04/26

Erf

0,15ha.

Springs

Witwatersrand

144.

2013/04/18

Hoewe

9,3ha.

Bapsfontein

Witwatersrand

145.

2013/05/07

Erf

0,07ha.

Vanderbijlpark

Witwatersrand

146.

2013/05/13

Erf

0,2ha.

Orania

Noord-Kaap

147.

2013/05/03

Hoewe

4,93ha.

Zeerust

Wes Tvl

148.

2013/05/09

Erf

0,25ha.

Zeerust

Wes Tvl

149.

2013/05/09

Plaas

433ha.

Zeerust

Wes Tvl

150.

2013/05/14

Erf

0,13ha.

Orania

Noord-Kaap

151.

2013/04/25

Hoewe

2ha.

Verwoerdburg

Noord Tvl

152.

2013/03/22

Hoewe

2,04ha.

Vanderbijlpark

Witwatersrand

153.

2013/05/13

Hoewe

0,5ha.

Orania

Noord-Kaap

154.

2013/05/17

Erf

0,1ha.

Orania

Noord-Kaap

155.

2013/05/28

Erf

0,26ha.

Lydenburg

Oos Tvl

156.

2013/06/07

Erf

0,006ha.

Verwoerdburg

Noord Tvl

157.

2013/06/07

Erf

0,03ha.

Kuilsrivier

Weskaap

158.

2013/06/07

Erf

0,013ha.

Strand

Weskaap

159.

2013/05/07

Erf

0,6ha.

Verwoerdburg

Noord Tvl

160.

2013/05/19

Erf

0,18ha.

Verwoerdburg

Noord Tvl

161.

2013/06/09

Erf

0,09ha.

PTA / Noord

Noord Tvl

162.

2013/06/16

Plaas

923,74ha.

Carolina

Oos Tvl

163.

2013/06/15

Erf

0,12ha.

PTA / Kilnerpark

Noord Tvl

164.

2013/05/27

Plaas

6765,59ha.

Williston

Karoo

165.

2013/05/27

Plaas

2032,08ha.

Williston

Karoo

166.

2013/05/27

Plaas

3721,09ha.

Williston

Karoo

167.

2013/05/27

Plaas

3194,8ha.

Williston

Karoo

168.

2013/02/10

Erf

0,06ha.

PTA / Moot

Noord Tvl

169.

2013/07/17

Erf

0,02ha.

Orania

Noord-Kaap

170.

2013/06/10

Plaas

55,8ha.

PTA / Oos

Noord Tvl

171.

2013/06/10

Plaas

53,53ha.

PTA / Oos

Noord Tvl

172.

2013/08/05

Erf

0,57ha.

Utrecht

Oos Tvl

173.

2013/08/15

Plaas

43ha.

Humansdorp

Oos-Kaap

174.

2013/08/15

Hoewe

4,28ha.

Bloemfontein

Transoranje

175.

2013/08/15

Erf

0,04ha.

George

Weskaap

176.

2013/08/15

Erf

0,08ha.

Port Elizabeth

Oos-Kaap

177.

2013/08/15

Erf

0,09ha.

Pietersburg

Verre N-Tvl

178.

2013/08/15

Erf

0,09ha.

Kaapstad

Weskaap

179.

2013/08/15

Erf

0,3ha.

Bethlehem

O-Vrystaat

180.

2013/08/15

Erf

0,11ha.

Secunda

Hoëveld

181.

2013/08/15

Plaas

513ha.

Potgietersrus

Verre N-Tvl

182.

2013/08/15

Erf

0,07ha.

Velddrif

Weskaap

183.

2013/08/15

Plaas

516ha.

Thabazimbi

Noord Tvl

184.

2013/08/15

Erf

0,08ha.

Riversdal

Weskaap

185.

2013/08/26

Hoewe

8,5ha.

Uitenhage

Oos-Kaap

186.

2013/08/15

Hoewe

1,15ha.

Koster

Oos Tvl

187.

2013/08/15

Erf

0,02ha.

Strand

Weskaap

188.

2013/08/17

Hoewe

8,4ha.

Cullinan

Noord Tvl

189.

2013/08/20

Plaas

3600ha.

Vivo

Verre N-Tvl

190.

2013/08/20

Erf

0,12ha.

PTA / Noord

Noord Tv;

191.

2013/08/20

Hoewe

21ha.

Utrecht

Oos Tvl

192.

2013/08/20

Erf

0,17ha.

PTA / Moot

Noord Tvl

193.

2013/08/20

Erf

0,21ha.

Machadodorp

Oos Tvl

194.

2013/08/21

Erf

0,2ha.

Witbank

Witwatersrand

195.

2013/08/20

Erf

0,09ha.

Benoni

Witwatersrand

196.

2013/08/26

Erf

0,14ha.

Durban

Natal

197.

2013/08/26

Plaas

38,5ha.

Delmas

Hoëveld

198.

2013/08/26

Erf

0,15ha.

Belfast

Oos Tvl

199.

2013/09/27

Hoewe

2,1ha.

Verwoerdburg

Noord Tvl

200.

2013/09/27

Hoewe

1,4ha.

Sundra

Hoëveld

201.

2013/10/04

Plaas

214ha.

Koster

Wes Tvl

202.

2013/10/07

Plaas

268ha.

Potgietersrus

Verre N-Tvl

203.

2013/10/08

Hoewe

1,71ha.

Carolina

Oos Tvl

204.

2013/10/14

Plaas

1504,03ha.

Kuruman

Noord-Kaap

205.

2013/10/14

Plaas

228,49ha.

Kuruman

Noord-Kaap

206.

2013/10/14

Plaas

632,9ha.

Kuruman

Noord-Kaap

207.

2013/10/14

Erf

0,2ha.

Potgietersrus

Verre N-Tvl

208.

2013/10/14

Hoewe

4,5ha.

Middelburg

Oos Tvl

209.

2013/11/07

Plaas

784ha.

Ellisras

Verre N-Tvl

210.

2013/11/21

Plaas

172,39ha.

Balfour

Hoëveld

211.

2013/12/18

Erf

0,01ha.

PTA / Oos

Noord Tvl

212.

2013/11/09

Erf

0,1ha.

Vryheid

Oos Tvl

213.

2014/01/14

Plaas

173ha.

Ellisras

Verre N-Tvl

214.

2013/12/15

Erf

0,15ha.

Ellisras

Verre N-Tvl

215.

2013/12/15

Erf

011,ha.

Ellisras

Verre N-Tvl

216.

2014/02/03

Erf

0,08ha.

PTA / Moot

Noord Tvl

217.

2014/02/18

Erf

0,04ha.

Hartswater

Noord-Kaap

218.

2014/02/18

Erf

0,07ha.

PTA / Noord

Noord Tvl

219.

2014/02/18

Erf

0,1ha.

PTA / Noord

Noord Tvl

220.

2014/02/18

Erf

0,07ha.

PTA / Wes

Noord Tvl

221.

2014/02/18

Erf

0,11ha.

Olifantshoek

Noord-Kaap

222.

2014/02/18

Erf

0,12ha.

Boksburg

Witwatersrand

223.

2014/02/19

Erf

0,25ha.

Bloemfontein

Transoranje

224.

2014/02/19

Erf

1,4ha.

Roodepoort

Witwatersrand

225.

2014/02/19

Erf

0,11ha.

Ellisras

Verre N-Tvl

226.

2014/02/19

Erf

0,09ha.

Eloff

Hoëveld

227.

2014/02/19

Hoewe

4,31ha.

PTA / Oos

Noord Tvl

228.

2014/02/19

Hoewe

20ha.

Rayton

Noord Tvl

229.

2014/02/19

Hoewe

4,5ha.

Kemptonpark

Witwatersrand

230.

2014/02/20

Erf

0,05ha.

Roodepoort

Witwatersrand

231.

2014/02/20

Erf

0,12ha.

PTA / Moot

Noord Tvl

232.

2014/02/21

Hoewe

6,3ha.

Brits

Wes Tvl

233.

2014/02/21

Hoewe

28ha.

Brits

Wes Tvl

234.

2014/02/21

Hoewe

10ha.

Brits

Wes Tvl

235.

2014/02/21

Erf

0,17ha.

PTA / Noord

Noord Tvl

236.

2014/02/23

Erf

0,2ha.

Verwoerdburg

Noord Tvl

237.

2014/02/22

Hoewe

1ha.

Orania

Noord-Kaap

238.

2014/02/25

Erf

0,99ha.

PTA / Oos

Noord Tvl

239.

2014/02/24

Plaas

250ha.

Bapsfontein

Witwatersrand

240.

2014/02/23

Hoewe

1ha.

Roodepoort

Witwatersrand

241.

2014/02/25

Hoewe

17,9ha.

Cullinan

Noord Tvl

242.

2014/02/25

Erf

0,2ha.

PTA / Oos

Noord Tvl

243.

2014/02/26

Hoewe

2ha.

Randfontein

Witwatersrand

244.

2014/02/26

Hoewe

2ha.

Cullinan

Noord Tvl

245.

2014/02/26

Erf

0,15ha.

Bethal

Hoëveld

246.

2014/03/07

Erf

0,27ha.

PTA / Noord

Noord Tvl

247.

2014/03/07

Plaas

344,31ha.

Groblersdal

Noord Tvl

248.

2014/03/10

Erf

0,25ha.

Verwoerdburg

Noord Tvl

249.

2014/03/11

Erf

0,09ha.

PTA / Noord

Noord Tvl

250.

2014/03/12

Hoewe

2,1ha.

PTA / Noord

Noord Tvl

251.

2014/03/13

Erf

0,1ha.

PTA / Noord

Noord Tvl

252.

2014/03/13

Hoewe

21,4ha.

PTA / Noord

Noord Tvl

253.

2014/03/14

Plaas

1428ha.

Alma

Noord Tvl

254.

2014/03/17

Erf

0,01ha.

Verwoerdburg

Noord Tvl

255.

2014/03/19

Erf

0,09ha.

PTA / Noord

Noord Tvl

256.

2014/03/21

Erf

0,09ha.

Richardsbaai

Natal

257.

2014/03/26

Erf

0,09ha.

Carnarvon

Karoo

258.

2014/04/10

Erf

0,09ha.

Leeudoringstad

Wes Tvl.

259.

2014/07/22

Erf

0,12ha.

Pretoria

Noord Tvl.

260.

2014/07/23

Erf

0,08ha.

Pretoria

Noord Tvl.

261.

2014/07/23

Erf

0,04ha.

Parys

Noord Vrystaat

262.

2014/07/23

Plaas

595ha.

Mooi Rivier

Natal

263.

2014/07/23

Erf

0,09ha.

Pretoria

Noord Tvl.

264.

2014/07/23

Plaas

57ha.

Ellisras

Verre N Tvl.

265.

2014/07/24

Hoewe

21,4ha.

Rayton

Noord Tvl.

266.

2014/07/25

Hoewe

9,8ha.

Brits

Wes Tvl.

267.

2014/07/25

Erf

0,09ha.

Kempton Park

Witwatersrand

268.

2014/07/25

Erf

0,01ha.

Kempton Park

Witwatersrand

269.

2014/07/25

Erf

0,005ha.

PTA / Oos

Noord Tvl.

270.

2014/07/25

Erf

0,006ha.

Heidelberg

Hoeveld

271.

2014/07/25

Plaas

200ha.

Potchefstroom

Wes Tvl.

272.

2014/07/25

Erf

0,28ha.

Utrecht

Oos Tvl.

273.

2014/07/25

Erf

0,01ha.

Bloemfontein

Transoranje

274.

2014/07/25

Plaas

174ha.

Lydenburg

Oos Tvl.

275.

2014/07/25

Plaas

174ha.

Lichtenburg

Wes Tvl.

276.

2014/07/25

Plaas

45ha.

Viljoenskroon

Wes Tvl.

277.

2014/07/24

Erf

0,005ha.

Potchefstroom

Wes Tvl.

278.

2014/07/24

Plaas

460ha.

Harrismith

Oos Vrystaat

279.

2014/07/25

Erf

0,02ha.

Warmbad

Noord Tvl.

280.

2014/07/25

Erf

0,02ha.

Warmbad

Noord Tvl.

281.

2014/07/25

Erf

0,02ha.

Somerset-Wes

Weskaap

282.

2014/07/25

Erf

0,1ha.

Vereeniging

Witwatersrand

283.

2014/07/25

Hoewe

21ha.

Cullinan

Noord Tvl.

284.

2014/07/25

Erf

0,2ha.

Beaufort-Wes

Karoo

285.

2014/07/25

Plaas

66,69ha.

Barberton

Oos Tvl.

286.

2014/07/25

Erf

0,01ha.

PTA / Oos

Noord Tvl.

287.

2014/07/25

Hoewe

2ha.

Orania

Noord-Kaap

288.

2014/07/28

Erf

0,1ha.

Parys

Noord Vrystaat

289.

2014/07/25

Erf

0,1ha.

Johannesburg

Witwatersrand

290.

2014/07/25

Plaas

96ha.

Bronkhorstspruit

Noord Tvl.

291.

2014/07/25

Plaas

466ha.

Middelburg

Oos Tvl.

292.

2014/07/25

Plaas

85ha.

Klerksdorp

Wes Tvl.

293.

2014/07/26

Erf

0,1ha.

Alberton

Witwatersrand

294.

2014/07/26

Erf

0,1ha.

Roodepoort

Witwatersrand

295.

2014/07/26

Hoewe

2,2ha.

Ellisras

Verre N Tvl.

296.

2014/07/26

Hoewe

8,6ha.

Brits

Wes Tvl.

297.

2014/07/26

Erf

0,17ha.

Pietermaritzburg

Natal

298.

2014/07/26

Erf

0,002ha.

Delmas

Hoeveld

299.

2014/07/26

Erf

0,08ha.

PTA / Oos

Noord Tvl.

300.

2014/07/26

Plaas

55ha.

Rayton

Noord Tvl.

301.

2014/07/26

Erf

0,2ha.

Roodepoort

Witwatersrand

302.

2014/07/26

Plaas

175ha.

Klerksdorp

Wes Tvl.

303.

2014/07/26

Erf

0,05ha.

Kuilsrivier

Weskaap

304.

2014/07/26

Hoewe

1,45ha.

Ellisras

Verre N Tvl.

305.

2014/07/26

Erf

0,14ha.

Frankfort

Oos Vrystaat

306.

2014/07/26

Erf

0,33ha.

Hartbeespoort

Wes Tvl.

307.

2014/07/27

Erf

0,05ha.

Meyerton

Witwatersrand

308.

2014/07/27

Plaas

2678ha.

Kenhardt

Noord-Kaap

309.

2014/07/28

Hoewe

21ha.

Musina

Verre N Tvl.

310.

2014/07/28

Hoewe

2,17ha.

Duiwelskloof

Verre N Tvl.

311.

2014/07/28

Plaas

128,48ha.

Pretoria

Noord Tvl.

312.

2014/07/28

Erf

0,1ha.

Witbank

Hoeveld

313.

2014/07/28

Erf

0,15ha.

Randburg

Witwatersrand

314.

2014/07/28

Hoewe

1,4ha.

Ellisras

Verre N Tvl

315.

2014/07/28

Erf

0,17ha.

Klerksdorp

Wes Tvl.

316.

2014/07/28

Plaas

1500ha.

Memel

Oos Vrystaat

317.

2014/07/28

Erf

0,05ha.

PTA / Oos

Noord Tvl.

318.

2014/07/28

Erf

0,02ha.

PTA  / Oos

Noord Tvl.

319.

2014/07/28

Erf

0,02ha.

Warmbad

Noord Tvl.

320.

2014/07/28

Erf

0,01ha.

PTA / Moot

Noord Tvl.

321.

2014/07/28

Hoewe

18,8ha.

Rayton

Noord Tvl.

322.

2014/07/28

Plaas

451,95ha.

Koster

Wes Tvl.

323.

2014/07/28

Plaas

497,06ha.

Koster

Wes Tvl.

324.

2014/07/28

Erf

0,1ha.

PTA / Oos

Noord Tvl.

325.

2014/07/28

Erf

0,1ha.

PTA  / Oos

Noord Tvl.

326.

2014/07/25

Erf

0,1ha.

Roodepoort

Witwatersrand

327.

2014/07/29

Hoewe

8,49ha.

Bloemfontein

Transoranje

328.

2014/07/29

Erf

0,2ha.

Lydenburg

Oos Tvl.

329.

2014/07/29

Erf

0,1ha.

Lydenburg

Oos Tvl.

330.

2014/07/29

Plaas

63ha.

Lydenburg

Oos Tvl.

331.

2014/07/29

Erf

0,1ha.

Brakpan

Witwatersrand

332.

2014/07/29

Hoewe

19ha.

PTA / Noord

Noord Tvl.

333.

2014/07/29

Hoewe

2,2ha.

Brits

Noord Tvl.

334.

2014/07/29

Plaas

87,13ha.

Rustenburg

Wes Tvl.

335.

2014/07/29

Plaas

330ha.

Witbank

Hoeveld

336.

2014/07/29

Plaas

141ha.

Stella

Noord-Kaap

337.

2014/07/29

Hoewe

24ha.

Potchefstroom

Wes Tvl.

338.

2014/07/29

Erf

0,1ha.

Uvongo

Natal

339.

2014/07/29

Erf

0,1ha.

PTA / Noord

Noord Tvl.

340.

2014/07/29

Erf

0,1ha.

PTA / Noord

Noord Tvl.

341.

2014/07/29

Hoewe

1ha.

Kleinfontein

Noord Tvl.

342.

2014/07/29

Plaas

530ha.

Balfour

Hoeveld

343.

2014/07/29

Erf

0,1ha.

PTA / Noord

Noord Tvl.

344.

2014/07/29

Hoewe

4,5ha.

Nelspruit

Oos Tvl.

345.

2014/07/29

Hoewe

4,2ha.

PTA / Oos

Noord Tvl.

346.

2014/07/29

Erf

0,1ha.

Roodepoort

Witwatersrand

347.

2014/07/29

Erf

0,2ha.

Benoni

Witwatersrand

348.

2014/07/29

Erf

0,1ha.

Potchefstroom

Wes Tvl.

349.

2014/07/29

Erf

0,2ha.

PTA / Moot

Noord Tvl.

350.

2014/07/29

Plaas

485,2ha.

Volksrust

Hoeveld

351.

2014/07/29

Erf

0,04ha.

Verwoerdburg

Noord Tvl.

352.

2014/07/29

Erf

0,04ha.

Verwoerdburg

Noord Tvl.

353.

2014/07/29

Erf

0,18ha.

Verwoerdburg

Noord Tvl.

354.

2014/07/29

Plaas

1260,59ha.

Kuruman

Noord-Kaap

355.

2014/07/29

Plaas

75,54ha.

Rustenburg

Wes Tvl.

356.

2014/07/29

Hoewe

11ha.

Brits

Wes Tvl.

357.

2014/07/29

Erf

0,08ha.

Krugersdorp

Witwatersrand

358.

2014/07/30

Plaas

862ha.

Kathu

Noord-Kaap

359.

2014/07/30

Erf

0,1ha.

Springs

Witwatersrand

360.

2014/07/30

Hoewe

1,2ha.

Kleinfontein

Noord Tvl.

361.

2014/07/29

Erf

0,09ha.

Brakpan

Witwatersrand

362.

2014/07/29

Erf

0,06ha.

Brakpan

Witwatersrand

363.

2014/07/29

Erf

0,004ha.

Richardsbaai

Natal

364.

2014/07/29

Hoewe

8,4ha.

Verwoerdburg

Noord Tvl.

365.

2014/07/30

Erf

0,04ha.

Springs

Witwatersrand

366.

2014/07/30

Erf

0,26ha.

PTA / Oos

Noord Tvl.

367.

2014/07/30

Plaas

4282ha.

Kuruman

Noord-Kaap

368.

2014/07/28

Plaas

490ha.

Dundee

Natal

369.

2014/07/28

Plaas

1554ha.

Dundee

Natal

370.

2014/07/28

Plaas

794ha.

Dundee

Natal

371.

2014/07/28

Plaas

1340ha.

Dundee

Natal

372.

2014/07/28

Plaas

517ha.

Dundee

Natal

373.

2014/07/28

Plaas

394ha.

Dundee

Natal

374.

2014/07/28

Plaas

546ha.

Dundee

Natal

375.

2014/07/28

Plaas

526ha.

Dundee

Natal

376.

2014/07/31

Erf

0,09ha.

PTA / Noord

Noord Tvl.

377.

2014/07/31

Erf

0,1ha.

Nigel

Witwatersrand

378.

2014/07/31

Erf

0,1ha.

Nigel

Witwatersrand

379.

2014/07/31

Erf

0,01ha.

Rustenburg

Wes Tvl.

380.

2014/07/25

Erf

0,35ha.

Orania

Noord-Kaap

381.

2014/07/25

Erf

0,3ha.

Orania

Noord-Kaap

382.

2014/07/31

Plaas

1028ha.

Winburg

Transoranje

383.

2014/07/30

Hoewe

8,5ha.

Krugersdorp

Witwatersrand

384.

2014/07/30

Hoewe

8,5ha.

Krugersdorp

Witwatersrand

385.

2014/07/25

Plaas

7244ha.

Upington

Noord-Kaap

386.

2014/07/31

Hoewe

1,17ha.

Bronkhorstspruit

Noord Tvl.

387.

2014/07/31

Erf

0,1ha.

Naboomspruit

Noord Tvl.

388.

2014/08/01

Erf

0,1ha.

Naboomspruit

Noord Tvl.

389.

2014/08/01

Erf

0,1ha.

Bethal

Hoeveld

390.

2014/07/26

Erf

0,25ha.

PTA / Moot

Noord Tvl.

391.

2014/07/28

Erf

0,1ha.

Brits

Wes Tvl.

392.

2014/07/28

Erf

0,1ha.

Brits

Wes Tvl.

393.

2014/08/01

Erf

0,1ha.

Lydenburg

Oos Tvl.

394.

2014/08/01

Erf

0,1ha.

Bronkhorstspruit

Noord Tvl.

395.

2014/07/31

Hoewe

7,9ha.

Brits

Wes Tvl.

396.

2014/08/01

Hoewe

25,6ha.

JanKempdorp

Noord-Kaap

397.

2014/08/01

Hoewe

25,6ha.

JanKempdorp

Noord-Kaap

398.

2014/08/01

Hoewe

24,6ha.

Hartswater

Noord-Kaap

399.

2014/08/01

Hoewe

29,6ha.

Hartswater

Noord-Kaap

400.

2014/08/01

Hoewe

4,4ha.

Tartlton

Witwatersrand

401.

2014/08/01

Plaas

82,05ha.

Rustenburg

Wes Tvl.

402.

2014/08/02

Erf

0,07ha.

Kaapstad

Wes-kaap

403.

2014/08/02

Hoewe

22,5ha.

Vryheid

Oos Tvl.

404.

2014/08/02

Erf

0,01ha.

Potchefstroom

Wes Tvl.

405.

2014/08/02

Hoewe

21,4ha.

Warmbad

Noord Tvl.

406.

2014/08/03

Erf

0,08ha.

Port Owen

Wes-kaap

407.

2014/08/01

Erf

0,07ha.

Wellington

Wes-kaap

408.

2014/08/04

Erf

0,1ha.

PTA / Moot

Noord Tvl.

409.

2014/08/04

Erf

0,1ha.

Kemptonpark

Witwatersrand

410.

2014/08/05

Erf

0,07ha.

Postmasburg

Noord-Kaap

411.

2014/08/01

Erf

0,07ha.

Koster

Wes Tvl.

412.

2014/08/04

Erf

0,009ha.

Verwoerdburg

Noord Tvl.

413.

2014/08/02

Erf

0,1ha.

PTA / Noord

Noord Tvl.

414.

2014/08/03

Plaas

45,18ha.

Potchefstroom

Wes Tvl.

415.

2014/08/02

Erf

0,03ha.

PTA / Noord

Noord Tvl.

416.

2014/08/01

Erf

0,02ha.

PTA / Noord

Noord Tvl.

417.

2014/08/07

Hoewe

7,8ha.

Uitenhage

Oos-Kaap

418.

2014/08/07

Hoewe

16,8ha.

Uitenhage

Oos-Kaap

419.

2014/08/07

Plaas

1200ha.

Alexandria

Oos-Kaap

420.

2014/07/31

Erf

0,07ha.

Wellington

Wes-kaap

421.

2014/08/06

Plaas

175,17ha.

Dundee

Natal

422.

2014/08/06

Plaas

880,5ha.

Dundee

Natal

423.

2014/08/06

Plaas

207,6ha.

Dundee

Natal

424.

2014/08/06

Plaas

364,6ha.

Dundee

Natal

425.

2014/08/06

Plaas

264,8ha.

Dundee

Natal

426.

2014/08/06

Plaas

110,2ha.

Dundee

Natal

427.

2014/08/07

Erf

0,1ha.

PTA / Oos

Noord Tvl.

428.

2014/08/05

Plaas

256,8ha.

Groot Marico

Wes Tvl.

429.

2014/08/05

Plaas

475,7ha.

Groot Marico

Wes Tvl.

430.

2014/08/05

Plaas

342,5ha.

Groot Marico

Wes Tvl.

431.

2014/08/05

Plaas

149,1ha.

Groot Marico

Wes Tvl.

432.

2014/08/05

Plaas

83,9ha.

Groot Marico

Wes Tvl.

433.

2014/08/04

Erf

0,02ha.

Upington

Noord-kaap

434.

2014/08/03

Plaas

700ha.

Memel

Oos Vrystaat

435.

2014/07/26

Plaas

385,5ha.

Memel

Oos Vrystaat

436.

2014/07/26

Plaas

381,7ha.

Memel

Oos Vrystaat

437.

2014/07/26

Plaas

312,3ha.

Memel

Oos Vrystaat

438.

2014/07/26

Plaas

170ha.

Newcastle

Natal

439.

2014/07/26

Plaas

114,6ha.

Memel

Oos Vrystaat

440.

2014/07/26

Plaas

106,9ha.

Newcastle

Natal

441.

2014/07/26

Plaas

132,3ha.

Newcastle

Natal

442.

2014/07/26

Plaas

411,9ha.

Newcastle

Natal

443.

2014/07/26

Plaas

120ha.

Newcastle

Natal

444.

2014/08/04

Hoewe

2ha.

Delmas

Hoeveld

445.

2014/08/04

Erf

0,2ha.

Groblersdal

Noord Tvl.

446.

2014/08/04

Erf

0,2ha.

Groblersdal

Noord Tvl.

447.

2014/03/05

Plaas

2591ha.

Fraserburg

Karoo

448.

2014/08/05

Plaas

341,5ha.

Beaufort-Wes

Karoo

449.

2014/08/08

Hoewe

1,7ha.

Sundra

Hoeveld

450.

2014/08/06

Erf

0,1ha.

Kemptonpark

Witwatersrand

451.

2014/07/31

Erf

0,3ha.

Johannesburg

Witwatersrand

452.

2014/08/08

Hoewe

2,3ha.

Krugersdorp

Witwatersrand

453.

2014/08/08

Hoewe

1,8ha.

Krugersdorp

Witwatersrand

454.

2014/08/08

Erf

0,16ha.

Verwoerdburg

Noord Tvl.

455.

2014/08/09

Plaas

2814,6ha.

Beaufort-Wes

Karoo

456.

2014/08/11

Hoewe

25ha.

Warmbad

Noord Tvl.

457.

2014/08/11

Plaas

371,5ha.

Ermelo

Oos Tvl.

458.

2014/08/11

Hoewe

20,3ha.

Ermelo

Oos Tvl.

459.

2014/08/11

Erf

0,73ha.

Springs

Witwatersrand

460.

2014/08/03

Erf

0,05ha.

Stellenbosch

Wes-kaap

461.

2014/07/29

Erf

0,1ha.

PTA / Oos

Noord Tvl.

462.

2014/08/05

Erf

0,08ha.

PTA / Oos

Noord Tvl.

463.

2014/08/12

Hoewe

3ha.

Rustenburg

Wes Tvl.

464.

2014/08/10

Erf

0,05ha.

Cullinan

Noord Tvl.

465.

2014/08/12

Hoewe

2ha.

Roodepoort

Witwatersrand

466.

2014/08/01

Plaas

3400ha.

Upington

Noord-kaap

467.

2014/08/02

Plaas

105ha.

Upington

Noord-kaap

468.

2014/06/02

Erf

0,03ha.

PTA / Oos

Noord Tvl.

469.

2014/08/01

Plaass

174,9ha.

Swartruggens

Wes Tvl.

470.

2014/08/14

Erf

0,08ha.

PTA / Oos

Noord Tvl.

471.

2014/08/14

Erf

0,5ha.

Upington

Noord-kaap

472.

2014/08/14

Erf

0,1ha.

Witbank

Hoeveld

473.

2014/08/14

Erf

0,06ha.

Welkom

Noord Vrystaat

474.

2014/08/14

Erf

0,06ha.

Welkom

Noord Vrystaat

475.

2014/08/13

Erf

0,03ha.

Hartbeespoort

Wes Tvl.

479.

2014/08/14

Erf

0,08ha.

Waterval-Boven

Oos Tvl.

480.

2014/08/14

Erf

0,1ha.

PTA / Noord

Noord Tvl.

481.

2014/08/14

Erf

0,2ha.

Carolina

Oos Tvl.

482.

2014/08/07

Hoewe

12,4ha.

Rustenburg

Wes Tvl.

483.

2014/08/18

Erf

0,09ha.

Benoni

Witwatersrand

484.

2014/08/18

Erf

0,09ha.

Vryheid

Oos Tvl.

485.

2014/08/15

Erf

0,02ha.

Kaapstad

Wes-kaap

486.

2014/08/16

Plaas

230ha.

Jacobsdal

Noord-kaap

488.

2014/08/15

Hoewe

1,3ha.

Rustenburg

Wes Tvl.

489.

2014/08/02

Erf

0,05ha.

Vanrhynsdorp

Weskus

490.

2014/08/02

Erf

0,1ha.

Vanrhynsdorp

Weskus

491.

2014/08/14

Plaas

428,26ha.

Boshof

Transoranje

492.

2014/08/14

Plaas

171,3ha.

Boshof

Transoranje

493.

2014/08/14

Plaas

514,9ha.

Boshof

Transoranje

494.

2014/08/14

Erf

0,09ha.

PTA / Moot

Noord Tvl.

495.

2014/08/20

Plaas

237,36ha.

Bethlehem

Oos Vrystaat

496.

2014/08/20

Plaas

300ha.

Boshof

Transoranje

497.

2014/08/12

Erf

0,1ha.

Bethlehem

Oos Vrystaat

498.

2014/08/14

Erf

0,1ha.

Secunda

Hoeveld

499.

2014/08/14

Erf

0,1ha.

Standerton

Hoeveld

500.

2014/08/22

Erf

0,04ha.

Krugersdorp

Witwatersrand

501.

2014/08/22

Erf

0,04ha.

Krugersdorp

Witwatersrand

502.

2014/08/22

Erf

0,04ha.

Krugersdorp

Witwatersrand

503.

2014/08/22

Hoewe

1,2ha.

Krugersdorp

Witwatersrand

504.

2014/08/22

Hoewe

1,2ha.

Krugersdorp

Witwatersrand

505.

2014/08/24

Erf

0,004ha.

Potchefstroom

Wes Tvl.

506.

2014/08/24

Erf

0,004ha.

Potchefstroom

Wes Tvl.

507.

2014/08/24

Plaas

229,92ha.

Amsterdam

Oos Tvl.

508.

2014/08/24

Plaas

687,38ha.

Amsterdam

Oos Tvl.

509.

2014/08/24

Hoewe

4,2ha.

Bronkhorstspruit

Noord Tvl.

510.

2014/08/10

Plaas

128,7ha.

Standerton

Hoeveld

511.

2014/08/10

Plaas

138,24ha.

Standerton

Hoeveld

512.

2014/08/10

Plaas

64,23ha.

Standerton

Hoeveld

513.

2014/08/21

Erf

0,07ha.

Germiston

Witwatersrand

514.

2014/08/26

Plaas

62,7ha.

Nelspruit

Oos Tvl.

515.

2014/08/25

Plaas

230,7ha.

Warmbad

Noord Tvl.

516.

2014/08/25

Plaas

217,5ha.

Warmbad

Noord Tvl.

517.

2014/08/25

Plaas

355,2ha.

Warmbad

Noord Tvl.

518.

2014/08/25

Plaas

276,4ha.

Warmbad

Noord Tvl.

519.

2014/08/25

Plaas

276,4ha.

Warmbad

Noord Tvl.

520.

2014/08/25

Plaas

276,4ha.

Warmbad

Noord Tvl.

521.

2014/08/25

Erf

0,07ha.

Warmbad

Noord Tvl.

522.

2014/08/25

Erf

0,07ha.

Warmbad

Noord Tvl.

523.

2014/08/25

Erf

0,07ha.

Warmbad

Noord Tvl.

524.

2014/08/25

Erf

0,07ha.

Warmbad

Noord Tvl.

525.

2014/08/25

Erf

0,07ha.

Warmbad

Noord Tvl.

526.

2014/08/25

Erf

0,07ha.

Warmbad

Noord Tvl.

527.

2014/08/25

Erf

0,07ha.

Warmbad

Noord Tvl.

528.

2014/08/27

Hoewe

1,5ha.

Vereeniging

Witwatersrand

529.

2014/08/27

Plaas

1021ha.

Koster

Wes Tvl.

530.

2014/08/19

Erf

0,006ha.

PTA / Noord

Noord Tvl.

531.

2014/08/25

Erf

0,2ha.

Duiwelskloof

Verre N Tvl.

532.

2014/08/26

Plaas

217,5ha.

Koster

Wes Tvl.

533.

2014/08/26

Plaas

205,5ha.

Koster

Wes Tvl.

534.

2014/08/26

Plaas

182,2ha.

Koster

Wes Tvl.

535.

2014/08/27

Erf

0,1ha.

Duiwelskloof

Verre N Tvl.

536.

2014/08/28

Erf

0,1ha.

Verwoerdburg

Noord Tvl.

537.

2014/08/08

Erf

0,1ha.

Meyerton

Witwatersrand

538.

2014/08/09

Erf

0,04ha.

PTA / Noord

Noord Tvl.

539.

2014/09/03

Plaas

234ha.

Brandfort

Transoranje

540.

2014/09/03

Plaas

234ha.

Brandfort

Transsoranje

541.

2014/09/03

Plaas

156ha.

Brandfort

Transoranje

542.

2014/09/03

Plaas

233ha.

Brandfort

Transoranje

543.

2014/09/03

Plaas

108ha.

Brandfort

Transoranje

544.

2014/08/27

Erf

0,1ha.

Duiwelskloof

Verre N Tvl.

545.

2014/08/29

Erf

0,1ha.

Roodepoort

Witwatersrand

546.

2014/08/25

Erf

0,1ha.

PTA / Sentraal

Noord Tvl.

547.

2014/09/17

Plaas

248,9ha.

Koster

Wes-Tvl.

548.

2014/09/17

Plaas

248,9ha.

Koster

Wes-Tvl.

549.

2014/09/14

Hoewe

12ha.

Vanrhynsdorp

Noord-kaap

550.

2014/09/06

Erf

0,06ha.

Boksburg

Witwatersrand

551.

2014/09/26

Hoewe

19,5ha.

Bronkhorstspruit

Noord Tvl.

552.

2014/08/10

Hoewe

8,5ha.

Rayton

Noord Tvl.

553.

2014/08/18

Hoewe

4,2ha.

PTA / Oos

Noord Tvl.

554.

2014/08/29

Plaas

3078ha.

Fraserburg

Karoo

555.

2014/08/09

Erf

0,0016ha.

Warmbad

Noord Ttvl.

556.

2014/08/16

Hoewe

8,56ha.

Thabazimbi

Verre N Tvl.

557.

2014/08/16

Erf

0,1ha.

Verwoerdburg

Noord Tvl.

558.


2014/10/31

Plaas

3020ha.

Ellisras

Verre N Tvl.

559.

2014/05/10

Plaas

145,67ha.

Hammanskraal

Noord Tvl.

560.

2014/05/10

Plaas

51,59ha.

Hammanskraal

Noord Tvl.

561.

2014/05/10

Plaas

123,83ha.

Hammanskraal

Noord Tvl.

562.


2015/02/17

Erf

0,012ha.

Wellington

Weskaap

563.


2015/03/18

Erf

0,46ha.

PTA / Moot

Noord Tvl.

564.

2015/04/11

Plaas

422ha.

Potgietersrus

Verre N Tvl.

565.

2015/03/27

Erf

0,04ha.

Springs

Witwatersrand

566.

2015/03/27

Erf

0,04ha.

Springs

Witwatersrand

567.

2015/08/05

Erf

0,005ha.

PTA / Wes

 Noord Tvl.

568.

2015/09/05

Erf

0,02ha.

Virginia

Noord Vrystaat

569.

2015/09/05

Erf

0,01ha.

Klerksdorp

Wes Tvl.

570.

2015/09/05

Erf

0,01ha.

Stilfontein

Wes Tvl.

571.

2015/09/05

Erf

0,01ha.

Potchefstroom

Wes Tvl.

572.

2015/09/21

Plaas

365ha.

Brnkhorstspruit

Noord Tvl.

573.

2015/09/22

Erf

0,008ha.

Verwoerdburg

Noord Tvl.

574.

2015/10/15

Erf

0,01ha.

Pietersburg

Verre N Tvl.

575.

2015/11/04

Erf

0,01ha.

Bloemfontein

Transoranje

576.

2015/9/12

Plaas

1000ha.

Winburg

Noord Vrystaat

577.

2015/9/12

Plaas

1000ha.

Theunissen

Noord Vrystaat

578.

2015/9/11

Hoewe

8,56ha.

Bloemfontein

Transoranje

579.

2017/2/4

Erf

0,01ha.

Kemptonpark

Witwatersrand

580.

2017/5/17

Plaas

744,32ha.

Kroonstad

Noord Vrystaat

581.

2017/2/19

Erf

0,5ha.

Bloemfontein

Transoranje

582.

2017/6/3

Erf

0,01ha.

Welkom

Noord Vrystaat

583.

2017/6/3

Erf

0,01ha.

Odendaalsrus

Noord Vrystaat

584.

2017/6/3

Erf

0,009ha.

PTA/ Sentraal

Noord Tvl.

585.

2017/6/28

Plaas

40ha.

Pietersburg

Verre N Tvl.

586.

2017/6/30

Erf

0,01ha.

Kemptonpark

Witwatersrand

587.

2017/6/16

Plaas

4000ha.

Bloemfontein

Transoranje

588.

2017/7/25

Erf

0,01ha.

Allanridge

Noord Vrystaat

589.

2017/7/25

Erf

0,01ha.

Kleinfontein

Noord Tvl.

590.

2017/8/11

Hoewe

2,5ha.

Pretoria Noord

Noord Tvl.

591.

2017/8/5

Erf

0,01ha.

Stilfontein

Wes Tvl.

592.

2017/8/4

Erf

0,2ha.

Krugersdorp

Witwatersrand

593.

2017/8/24

Plaas

56ha.

Howick

Natal

594.

2017/8/24

Plaas

1504ha.

Kuruman

Noord-Kaap

595.

2017/8/24

Plaas

228,49ha.

Kuruman

Nord-Kaap

596.

2017/8/24

Plaas

623,9ha.

Kuruman

Noord-Kaap

HUIDIGE TOTAAL

191468,73ha.