Volksraad Verkiesing Kommissie

 

Ope brief aan ds. Snyman

Ds. Gawie Snyman se brief soos geplaas in Beeld op 5 Junie 2012:

Verregse groepe skuld dorp’n Ekskuus

deur Ds. Gawie Snyman van Delmas

2012-06-03 21:26

As ’n trotse inwoner van Delmas wat as predikant ten nouste betrokke is by die lief en leed van die inwoners, wil ek my misnoeë uitspreek oor die optrede van verregse groepe waaroor Beeld Vrydag berig het.

Onsgemeente verstaan saam met die ander gemeentes in Delmas die evangelie as ’n boodskap van vergifnis en versoening.

Ons werk deur verskeie projekte, aksies en verhoudingbou saam om God se koninkryk gestalte te laat kry in Delmas.

Ons droom van ’n Delmas waar regverdigheid en geregtigheid heers en verskillende groepe mekaar respekteer en lewensruimte gun.

Die groep wat Donderdag opgeruk het Delmas toe het ’n mooi droom kom vertrap met hul arrogante, selfaanmatigende en rassistiese optrede.

Die verregse groepe het sonder om gemeenskapsleiers in die saak te ken, op ons dorpopgedaag en ’n aksie geloods waarmee bitter min inwoners van Delmas hul kon vereenselwig en waaraan omtrent geen van die plaas¬like inwoners deelgeneem het nie.

Hulle het Delmas se beeld skade aangedoen en die feit dat ons hierdie gemeenskap regtig liefhet en ken, geminag.

Hulle het ’n tragedie misbruik om rassistiese ideologieë te versprei.

Ek dink regtig hulle skuld die inwoners van Delmas ’n verskoning.
PaulKruger se reaksie op ds. Snyman se brief:

“Delmas-dominee se drogredenasies”

As ‘n organiseerder van die protesoptog in Delmas, kan ek Ds. Snyman verseker dat hy besig is om polarisasie te vererger met sy aandrang op ‘n verskoning van ons kant af. Ek het op Delmas grootgeword voor sy geboorte; en om ‘n protesoptog daar (soos op enige ander plek) te reël, vereis die Wet die betrokke munisipaliteit se toestemming – nie een of ander “gemeenskapsleier” s’n nie. Net so hoef niemand hom ekskuus te vra oor sy “mooi droom van ‘n Delmas waar regverdigheid en geregtigheid heers, nou vertrap is nie” – so-iets bestaan bloot nêrens in Suid-Afrika nie. Dis onder andere die rede waarom soveel van ons nie langer deel van hierdie staat wil wees nie, maar selfbeskikking eis – soos weer in die Delmas Memorandum.

En as dit “verregs” van ‘n volk is om homself in ‘n eie staat te wil regeer, dan bestaan die grootste deel van die ganse mensdom op aarde uit “verregses” - van die Iere in die Weste tot die Japanners in die Ooste. Gepraat van die Iere: Ook in hulle geval is ‘n klomp nog altyd tevrede gewees om onder Engelse gesag te bly, en ‘n ander klomp wat hulleself wou regeer. Daarom is daar twee “Ierlande”; nadat hierdie groepe met veel onderlinge bloedvergieting moes leer om nie in mekaar se pad te probeer staan nie.

Daarom vra ons die dominee mooi: As jy gelukkig is met die land soos hy is, gun ons jou dit. Maar jy en ander witmense moet begin verstaan dat ons nie weens julle standpunt ook vasgevang moet bly in die siek gemors wat Suid-Afrika geword het nie. Los ons om hierdie saak met die Regering uit te maak. En moenie by ons kom met jou drogredenasie dat Christene veronderstel is om hierdie siek staat te verduur ter wille van “vergifnis en versoening” nie. Gaan lees jou hele Bybel.

Paul