Volksraad Verkiesing Kommissie

 

Stemuitslae

Geagte Volksgnote,


Hiermee die stemuitslae van die afgelope mosie-stem:


Stemuitslae van pasafgelope Mosie-verkiesing:    

VRAAG 1: Ek dank die huidige Volksraad dat hy sy mandaat uitgevoer het vanaf 2011 tot 2017.

JA

839

NEE

12

GEEN   STEM

33

TOTAAL

884


 

VRAAG 2: ‘n Nuwe Volksraad moet gekies word om volksbesluite oor die voorstelle hieronder uit te voer na goeddunke; met ‘n vrye, onbeperkte mandaat maar in volkome gehoorsaamheid aan God die Vader, Seun en Heilige Gees en behoudens die plig om deurgaans te ywer vir ‘n onafhanklike vaderland vir ons volk.   

JA

521

NEE

290

GEEN   STEM

73

TOTAAL

884


 

VRAAG 3: Die VVK word opgedra om ‘n volksdemokratiese verkiesing van so ‘n nuwe Volksraad te fasiliteer na goeddunke, soos wat die VVK onder die omstandighede moontlik ag.

JA

704

NEE

117

GEEN   STEM

63

TOTAAL

884


 

VRAAG 4: Die huidige Volksraad moet behou word, beklee met ‘n nuwe mandaat volgens volksbesluite oor ondergenoemde aspekte; en enige moontlike vakante setels moet gevul word deur tussenverkiesings wat die VVK fasiliteer.

JA

672

NEE

158

GEEN   STEM

54

TOTAAL

884


 

VRAAG 5: Die Volksraad moet ‘n permanente instelling wees om ons volk te dien per volksbesluit. 

JA

829

NEE

9

GEEN   STEM

46

TOTAAL

884


 

VRAAG 6: Die VVK moet ‘n permanente instelling wees om vry en regverdige volksverkiesings te fasiliteer; waardeur die Volksraad verkies word.

JA

827

NEE

10

GEEN   STEM

47

TOTAAL

884


 

VRAAG 7: Die Volksraad se primêre mandaat (om leiding te neem tot verkryging van territoriale selfbeskikking vir ons volk) moet uitgebrei word: Hy moet as volksregering gevestig word wat optree ook op ander terreine van volksbelang in der mate waartoe dit hom vrywillig opgedra mag word deur tersaaklike volksgenote en –instansies.    

JA

804

NEE

30

GEEN   STEM

50

TOTAAL

884


 

VRAAG 8: Die Volksraad moet uit minimum 9 en maksimum 12 Lede bestaan.

JA

767

NEE

47

GEEN   STEM

70

TOTAAL

884


 

VRAAG 9: Die Volksraad moet vir ‘n termyn van 5 jaar dien.

JA

769

NEE

45

GEEN   STEM

70

TOTAAL

884


 

VRAAG 10: Die Volksraad moet adviseurs met toepaslike kundigheid benoem wat hom tydens sy sittings kan adviseer, sonder om stemreg in die Volksraad uit te oefen.

JA

810

NEE

22

GEEN   STEM

52

TOTAAL

884


 

VRAAG 11: Die Volksraad moet die uitlewing van ons volks-Geloftes bevorder.

JA

825

NEE

11

GEEN   STEM

48

TOTAAL

884


 

VRAAG 12: Die Volksraad moet meewerk tot die oprigting van ‘n Godvresende volkshuishouding.

JA

797

NEE

33

GEEN   STEM

54

TOTAAL

884


 

 

 

VRAAG 13: Die Volksraad moet voorgaan om die volk ‘n nuwe Gelofte te laat aflê.

JA

453

NEE

351

GEEN   STEM

80

TOTAAL

884


 

VRAAG 14: Die volk moet oorgaan tot lydelike verset, onder leiding van die Volksraad.

JA

708

NEE

97

GEEN   STEM

79

TOTAAL

884


 

VRAAG 15: Die Volksraad moet voortgaan om alle stappe te neem soos geoorloof deur- en binne die riglyne van die Internasionale Reg, tot die herwinning van territoriale selfbeskikking en onafhanklikheid van ons volk, in opvolging van stappe reeds deur hom geneem.

JA

828

NEE

9

GEEN   STEM

47

TOTAAL

884


 

VRAAG 16: Die Volksraad moet magsmiddele uitbrei ter bevordering van volksveiligheidsvermoëns.

JA

561

NEE

13

GEEN   STEM

310

TOTAAL

884


 

VRAAG 17: Die Volksraad moet politieke verantwoordelikheid aanvaar vir die aksies van magsgroeperinge wat onder sy opdrag en binne sy riglyne uitgevoer word. 

JA

790

NEE

32

GEEN   STEM

62

TOTAAL

884


 

VRAAG 18: Die Volksraad moet elke maatreël en aksie wat hy nodig ag, neem om die voortdurende plaasaanvalle en ander moorde op ons volk tot ‘n einde te bring.

JA

816

NEE

16

GEEN   STEM

52

TOTAAL

884


 

 

 

VRAAG 19: Onteiening of onbillike vervreemding van VVK-kiesers se eiendom deur die ANC-bewind (of deur iemand anders met die ANC bewind se uitdruklike of stilswyende goedkeuring) sal as ‘n oorlogsverklaring teen ons geag- en dienooreenkomstig hanteer word, onder leiding van die Volksraad.

JA

785

NEE

36

GEEN   STEM

63

TOTAAL

884


 

VRAAG 20: Moet ons volk sy aanspraak prysgee oor grondgebied wat oor meer as 3 eeue in suider-Afrika met dure opoffering verwerf was?

JA

96

NEE

737

GEEN   STEM

51

TOTAAL

884


 

VRAAG 21: Beskou u die binnekoms- en oorspoeling van daardie grondgebied deur volksvreemdes, as onregmatig?

JA

793

NEE

29

GEEN   STEM

62

TOTAAL

884


 

VRAAG 22: Die Volksraad moet hom verbind tot die uitbreiding en ontwikkeling van die huidige volkstaatgroeipunte Orania en Kleinfontein.

JA

650

NEE

148

GEEN   STEM

86

TOTAAL

884


 

VRAAG 23: Die Volksraad moet die moontlikheid en wenslikheid van nuwe soortgelyke volkstaatgroeipunte ondersoek waar volksgenote gekonsentreerd en met die minimum teen-aanspraak d.m.v. volkseie arbeid kan bou aan ‘n selfstandige gemeenskap.

JA

764

NEE

52

GEEN   STEM

68

TOTAAL

884


 

VRAAG 24: Die Volksraad moet grondtransaksies oorweeg op terme en voorwaardes van staatkundige onafhanklikheid.

JA

715

NEE

89

GEEN   STEM

80

TOTAAL

884


 

 

 

VRAAG 25: Die Volksraad moet stappe neem tot omvangryker inligtingverspreiding en kommunikasie.

JA

803

NEE

21

GEEN   STEM

60

TOTAAL

884


 

VRAAG 26: Die Volksraad moet die volk oproep tot landwye deelname aan verdienstelike bewusmakingsaksies aangaande die vryheidstryd.

JA

794

NEE

22

GEEN   STEM

68

TOTAAL

884


 

VRAAG 27: Die Volksraad moet ‘n register saamstel van volksgenote wat politieke gevangenes is.

JA

787

NEE

26

GEEN   STEM

71

TOTAAL

884