Volksraad Verkiesing Kommissie

 


Terreuraanslag in Londen 

MEDIA-VERKLARING DEUR DIE BOERE-AFRIKANER VOLKSRAAD

24 MAART 2017

In die jongste terreur-aanval in die Westerse wêreld op 22 Maart 2017, is 3 burgers van Engeland (waaronder ‘n polisie-beampte) in ‘n terroriste-aanval gedood en 40 gewond. Dit word wêreldwyd veroordeel; met ondersteuning en solidariteit aan Brittanje deur state soos Duitsland en Frankryk, wat ook reeds onder soortgelyke  terreuraanvalle deurloop. Die Boere-Afrikaner Volksraad vind dit laakbaar dat soortgelyke dade in Suid-Afrika teen ons volk, geen internasionale hoofstroom-nuusdekking haal- of veroordeel word nie.

Die Britse Regering het in die “apartheidsjare” huisvesting en beskerming aan die ANC verskaf; ‘n terroristiese ANC wat terreurdade in Suid-Afrika gepleeg het. Noudat dieselfde soort dade in Brittanje gepleeg word, is die Britse Regering gou om sy lot te bekla.

Margaret Thatcher, ‘n voormalige premier van Brittanje, was ‘n voorbok om druk op PW Botha uit te oefen dat hy die terroris Mandela moes vrylaat en aan die ANC-terreurbende oorgee. Die Weste is nou besig om self die wrange vrugte van hulle integrasie-waansin te pluk.

Die Volksraad herinner die reeds-geadresseerde ambassadeurs en ander rolspelers in die internasionale gemeenskap om dringend te bemiddel in die dispuut tussen die Volksraad en die ANC. Daardie dispuut volg uit laasgenoemde se weiering om vreedsaam te voldoen aan ons eis vir soewereine onafhanklikheid vir die Boere-Afrikanervolk in ons eie grondgebied. Slegs deur staatkundige vryheid, sal ons die aanslag teen ons die hoof kan bied.

Die handhawing van dubbele standaarde deur Regerings en gemeenskappe sover dit ons volk betref, is vir die Volksraad eens en vir altyd onaanvaarbaar. Dit is niks anders as ‘n poging om die Afrikaner-Boervolk te verneder, te vertrap en uiteindelik uit te wis nie.

Die Volksraad eis nou geregtigheid: As die enkele terreuraanslag in Brittanje so oorweldigend veroordeel word, moet die duisendmaal erger aanslag op ons volk se lewens en eiendom tot ongekende internasionale druk lei ten gunste van Vryheid vir die Boer.

Steyn van Rönge

Vise-Voorsitter, Volksraad 


MEDIA-STATEMENT BY

The Boer-Afrikaner Volksraad

DATE: 24 March 2017

SUBJECT: Terror-attack, London

CONTACT DETAILS -

TELEPHONE NUMBERS: 012 803 0712 / 079 740 7214 / 082 267 0364

E-MAIL ADDRESS: chantal.kruger@vvk.co.za

        

Another terror-attack stunned a Western capital, when death and destruction wreaked havoc in London, England on the 22 nd of March 2017. It was followed by the usual condemnation; with Britain receiving support and solidarity from many countries including victims of similar attacks - like Germany and France. Throughout all this, it becomes clear again that the world cares more for some lives than others; seeing that infinitely more Boer-Afrikaners are being massacred in South Africa than Britons – yet the plight of the Boer is largely ignored throughout the world.

The British Government bemoans the loss of life and limb due to terrorist attacks in Britain – yet it provided aid and protection to Mandela’s terrorists who perpetrated the same deeds in South Africa prior to1994.

We urgently remind role-players in the International Community of the request to mediate in the dispute between the ANC-Government and the Volksraad: We demand independence for the Boer people in our own territory; where we will be free from the death and destruction currently meted out to us in a way far worse than what happened in London.

The Volksraad firmly rejects the double standards applied by many international role-players when it comes to the Boer-people. A world insisting on “equality”, should do so consistently: Whilst the single terror attack in Britain is condemned with such vehemence, the far greater massacre which we are suffering should trigger a torrent of support for our demand to escape genocide through independence and self-determination.

 

-       Steyn van Rönge

      

Vice-Chairman: Boer-Afrikaner Volksraad