Volksraad Verkiesing Kommissie

 

VVK Registrasie prosedure

1. Voltooi ‘n Aansoek om te registreer as Kieser (Vorm 1). Vorm 1 kan onderaan die blad afgelaai word, of van u naaste Registrasie Beampte verkry word. Kontak die VVK gerus om die besonderhede van 'n Registrasie Beampte naby u te bekom. Om die administrasie te vergemaklik is kieser areas gedefinieer. Raadpleeg asseblief hierdie indeling om die lys van Registrasie Beamptes per dorp of stad naaste aan u te kontak.

 

2. U voltooide Vorm 1 moet by 'n Registrasie Beampte ingedien word. Onthou dat elke voornemende kieser sy of haar Vorm 1 persoonlik by 'n Registrasie Beampte moet indien sodat identiteit bevestig kan word, ooreenkomstig neergelegde standaarde vir verkiesings om vry en regverdig te wees.  

 

3. Indien u 'n bydrae tot die koste verbonde aan die VVK se werksaamhede wil maak, is daar geleentheid om 'n debiet-opdrag te voltooi (naamlik "Vorm 2", wat voorkom op die agterkant van die gedrukte Vorm 1's wat die VVK versprei; of wat onderaan die blad afgelaai kan word).

 

4. Die Registrasie Beampte sal sorg dat u Vorm 1 by die Sentrale Komitee van die VVK in Pretoria uitkom, waar die kieserslys met u besonderhede opgedateer sal word. 


Vorm 1
Registrasie-vorm
vorm 1.pdf (45.49KB)
Vorm 1
Registrasie-vorm
vorm 1.pdf (45.49KB)
Vorm 2
VVK Debietopdrag
vorm 2.pdf (76.18KB)
Vorm 2
VVK Debietopdrag
vorm 2.pdf (76.18KB)