Volksraad Verkiesing Kommissie

 

 

Die Sentrale Komitee van die VVK:

 

Die VVK is ‘n administratiewe liggaam, wat soortgelyke werk doen as die IEC ("Independent Electoral Commission") maar slegs binne volksverband.


Nuusbrief van die VVK  

Geagte Volksgenoot    

Die slegte tyding twee maande gelede t.o.v. Paul Kruger se diagnose met beenmurgkanker, was  onverwags en het ons met 'n gevoel van magteloosheid gelaat. Paul se offers aan ons volk die afgelope jare is onmeetbaar. Die Memorandum wat hy in opdrag van die Volksraad geskryf het, staan vir my kop bo skouers uit in hierdie verband. Dit opsigself het die juridiese proses in die volk se stryd om vryheid afgehandel. Alhoewel ons dalk nie nou die belangrikheid hiervan besef nie, sal die Afrikanervolk binne die afsienbare toekoms vir die man, Paul Kruger, ewig dankbaar wees vir hierdie groot taak wat hy verrig het. Paul, ons salueer jou!  

Ek wil ook van die geleentheid gebruik maak om vir Chantal Kruger te bedank, omdat sy bereid is om, ten spyte van die bykomende uitdagings wat gepaard gaan met Paul se diagnose, haar pligte en verantwoordelikhede as sekretaresse van die VVK voort te sit.  

Hiermee wil ek ook my opregte dank uitspreek teenoor elke volksgenoot wat hul vertroue in my gestel het om die leisels as Voorsitter van die VVK oor te neem. Dankie vir u elkeen se gelukwensings en bemoedigende woorde.  

Ek besef dat die plek van die konserwatiewe God-vresende Afrikaner vorentoe in en om SA gaan afhang van die effektiwiteit en volhoubaarheid van die VVK en Boere Afrikaner Volksraad se strewe na en prestasie rondom die vestiging van 'n eie volksregering. Daarom is dit belangrik dat ek as Voorsitter en die VVK ons oog op die doelwit moet hou, naamlik die fasilitering van 'n suksesvolle volksraadverkiesing in 2018.  

Derhalwe is die Sentrale Komitee onlangs uitgebrei tot agt lede (uitgesluit sekretaresse) en sien soos volg daarna uit:

1.     Chantal Kruger (Sekretaresse)           -Pretoria

2.     Christo Snyman (Voorsitter)              -Kimberley

3.     Albert du Toit                                     -Pretoria

4.     Leon Cornelius                                   -Pretoria

5.     Yolande Parsons                                 -Margate

6.     Martie Coetzer                                   -Kestell

7.     Pieter Marx                                        -Brandfort

8.     Yvonne De Jager                                -Upington

9.     Kosie Slabbert                                   -Molteno  

Die Sentrale Komitee gaan eerskomende Saterdag, 11 November 2017, hul eerste werkswinkel hou in Kimberley met die uitsluitlike doel om te begin  beplan aan  volgende jaar se volksraadverkiesing.  Die keuse het op Kimberley geval, nie net omrede dit baie sentraal geleë is nie, maar ook weens die geskiedkundige waarde wat dit inhou vir die Afrikaner:

Op 2-5 Oktober 1934 is 'n ekonomiese volkskongres oor die armblankevraagstuk in Kimberley gehou. Wyle dr HF Verwoerd was een van die referente. Die ontstaan van die Departement Volkswelsyn in 1937 was 'n direkte uitvloeisel van die gemelde volkskongres in 1934.  

In my volgende nuusbrief sal ek terugvoer gee oor eerskomende naweek se werkswinkel in Kimberley. Mooi week vir almal en veilig wees!  

Volksgroete.

Christo Snyman

Voorsitter: Sentrale Komitee

6 November 2017