Volksraad Verkiesing Kommissie

 

 

VVK & Volksraad gebeure

Stemvergaderings:

KRUGERSDORP

Datum: 19 Augustus 2017

Tyd: 10h00

Plek: Paardekraal Feesterrein,

h/v Paardekraalweg & Andries Pretoriusstraat. 


Indien u 'n vergadering of geleentheid in u dorp of distrik wil koördineer, kontak gerus die kantoor by 012 803 0712 of per e-pos by info@vvk.co.za